Научен секретар

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 12.30 - 14.00 1085 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1632
У вторник 14.15 - 15.45 1085 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1633
У вторник 16.00 - 17.30 1085 (карта) Цени и ценообразуване Икономика на търговията бакалаври редовно 167 1634
У сряда 10.45 - 12.15 2094 (карта) Цени и ценообразуване Бизнес логистика бакалаври редовно 168 1648
У сряда 12.30 - 14.00 2094 (карта) Цени и ценообразуване Бизнес логистика бакалаври редовно 168 1647