Научен секретар
Катедра "Икономикс"
Николай Николаев Величков

Гл.ас. д-р Николай Николаев Величков

Служебен E-mail: nn_velichkov@unwe.bg
Личен E-mail: nn_velichkov@abv.bg
Телефон: +359 2 8195 631
Кабинет: 4022
Консултации: Понеделник: 12.15-14.15 ч.; Сряда: 14.00-16.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 2006 Макроикономика Икономика и управление с преп.на англ.език бакалаври редовно 132 13200
Л вторник 09.00 - 12.15 4026 Макроикономическа теория Макроикономика бакалаври редовно 160 16000
Л сряда 07.15 - 10.30 3074 Макроикономика Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 102 10200
Л сряда 10.45 - 14.00 3008 Макроикономика Икономика и бизнес бакалаври редовно 184 18400
Л 1.12.2018 г. 9.00 - 16.45 3048 Макроикономика Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 909 90900
Л 2.12.2018 г. 9.00 - 16.45 3048 Макроикономика Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 909 90900
Л 15.12.2018 г. 9.00 - 16.45 3048 Макроикономика Икономика и инфраструктура бакалаври дистанционно 910 91000
Л 16.12.2018 г. 9.00 - 16.45 3048 Макроикономика Икономика и инфраструктура бакалаври дистанционно 910 91000