Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономикс"
Николай Николаев Величков

Доц. д-р Николай Николаев Величков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 631
Кабинет: 4022
Консултации: Вторник: 11:30 - 13:30; Сряда: 12:15 - 14:15

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.00 - 12.15 Б 4026 (карта) Макроикономически анализи Макроикономика бакалаври редовно 160 16000
Онлайн занятие » m-learning курс Л 1.10.2023 г. 14.00 - 18.15 (карта) Микроикономика Маркетинг бакалаври дистанционно 923 92300
Онлайн занятие » m-learning курс Л 1.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Микроикономика Финанси бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 1.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Микроикономика Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
m-learning курс Л 4.11.2023 г. 13.00 - 16.15 (карта) Микроикономика Маркетинг бакалаври дистанционно 923 92300
m-learning курс Л 4.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Микроикономика Финанси бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Микроикономика Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.3.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Макроикономика Маркетинг бакалаври дистанционно 923 92300
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.3.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Макроикономика Финанси бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.3.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Макроикономика Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
m-learning курс Л 21.4.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Макроикономика Маркетинг бакалаври дистанционно 923 92300
m-learning курс Л 21.4.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Макроикономика Финанси бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 21.4.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Макроикономика Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400