Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономикс"
Николай Николаев Величков

Доц. д-р Николай Николаев Величков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 631
Кабинет: 4022
Консултации: Вторник: 11:30 - 13:30; Сряда: 12:15 - 14:15

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 28.5.2024 г. 17.00 (карта) Макроикономика Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 924
Онлайн изпит » лятна редовна 28.5.2024 г. 17.00 (карта) Макроикономика Финанси дистанционно бакалавър 924
Онлайн изпит » лятна редовна 28.5.2024 г. 18.00 (карта) Макроикономика Маркетинг дистанционно бакалавър 923
лятна редовна 28.5.2024 г. 9.00 Б 4026 (карта) Макроикономически анализи Макроикономика редовно бакалавър 160
лятна поправителна 3.6.2024 г. 9.00 Б 4026 (карта) Макроикономически анализи Макроикономика редовно бакалавър 160
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 18.00 (карта) Макроикономика Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 924
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 18.00 (карта) Макроикономика Финанси дистанционно бакалавър 924
Онлайн изпит » лятна поправителна 6.6.2024 г. 19.00 (карта) Макроикономика Маркетинг дистанционно бакалавър 923