Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 2058 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 16.45 2058 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. 9.00 - 16.45 2058 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. - 6.12.2020 г. 9.00 - 17.30 4046 Контрол на обществените поръчки Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 12.12.2020 г. - 13.12.2020 г. 9.00 - 17.30 4046 Контрол на обществените поръчки Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 19.12.2020 г. 9.00 - 13.00 4046 Контрол на обществените поръчки Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 12.15 - Митнически контрол Финансов контрол бакалаври редовно 102 10200
Онлайн занятие » Л сряда 16.00 - 19.15 5004 Финансов контрол Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 108 10800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 3033 Оценка на бизнеса Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 17.30 3033 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 17.30 3033 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. 12.30 - 17.00 3033 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800