Научен секретар
Катедра "Наказателноправни науки"
Пресиян Марчев Марков

Гл.ас. д-р Пресиян Марчев Марков

Служебен E-mail: pmarkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 410
Кабинет: 4063
Консултации: понеделник от 09.00 до 11.00 ч.сряда от 09.00 до 11.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 10.45 - 12.15 5023 (карта) Наказателно право Право бакалаври редовно 617 6082
У четвъртък 12.30 - 14.00 3034 (карта) Наказателно право Право бакалаври редовно 617 6081
Л петък 08.00 - 10.30 4053 (карта) Криминология Право бакалаври редовно 615 61500
Л петък 10.40 - 13.10 4053 (карта) Криминология Право бакалаври редовно 616 61600