Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Наказателноправни науки"
Пресиян Марчев Марков

Доц. д-р Пресиян Марчев Марков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 410
Кабинет: 4063
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 10:30ч.- 11:30ч. и вторник от 10:30ч.- 11:30ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 27.5.2024 г. 8.00 107К (карта) Наказателно право Право редовно бакалавър 601
лятна редовна 28.5.2024 г. 8.00 107К (карта) Наказателно право Право редовно бакалавър 601
лятна поправителна 14.6.2024 г. 8.00 107К (карта) Наказателно право Право редовно бакалавър 601
годишна поправителна 9.9.2024 г. 8.00 107К (карта) Наказателно право Право редовно бакалавър 601
годишна поправителна 10.9.2024 г. 11.00 З 2059 (карта) Криминология Право редовно бакалавър 619
годишна поправителна 10.9.2024 г. 11.00 З 2059 (карта) Криминология Право редовно бакалавър 620