Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Научен секретар
Катедра "Наказателноправни науки"
Пресиян Марчев Марков

Доц. д-р Пресиян Марчев Марков

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 410
Кабинет: 4063
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 10:30ч.- 11:30ч. и вторник от 10:30ч.- 11:30ч.
Часове за консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 10:30ч.- 11:30ч. и вторник от 10:30ч.- 11:30ч.