Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 12.9.2022 г. 10.00 2065 (карта) Модели на данни и аналитичност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 16.9.2022 г. 10.00 2065 (карта) Облачни технологии Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 16.9.2022 г. 16.00 3031 (карта) Презентационни уеб сайт и мобилни приложения Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем редовно магистър 38