Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 29.5.2024 г. 11.00 А 5007 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 29.5.2024 г. 9.00 В 2013 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
лятна редовна 30.5.2024 г. 16.00 Б 2056 (карта) Облачни технологии Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 1.6.2024 г. 11.15 ИЦ1 (карта) Информатика Бизнес логистика редовно бакалавър 186
лятна редовна 1.6.2024 г. 11.15 ИЦ1 (карта) Информатика Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 186
лятна редовна 1.6.2024 г. 9.30 ИЦ1 (карта) Информатика Предприемачество редовно бакалавър 183
лятна редовна 1.6.2024 г. 9.30 ИЦ1 (карта) Информатика Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 183
лятна поправителна 4.6.2024 г. 11.00 A 5006 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна поправителна 4.6.2024 г. 9.00 В 2013 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
лятна поправителна 5.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 186
лятна поправителна 5.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 183
лятна поправителна 5.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Бизнес логистика редовно бакалавър 186
лятна поправителна 5.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Предприемачество редовно бакалавър 183
лятна поправителна 6.6.2024 г. 16.00 Б 2056 (карта) Облачни технологии Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 10.6.2024 г. 15.00 А 2029 (карта) Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 169
годишна поправителна 10.6.2024 г. 15.00 А 2029 (карта) Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 11.6.2024 г. 11.00 А 4005 (карта) Модели за изграждане на интернет приложения Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 169
годишна поправителна 12.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Предприемачество редовно бакалавър 183
годишна поправителна 12.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Финанси редовно бакалавър 116
годишна поправителна 12.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Бизнес логистика редовно бакалавър 186
годишна поправителна 12.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Финансов контрол редовно бакалавър 118
годишна поправителна 12.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 183
годишна поправителна 12.6.2024 г. 12.00 ИЦ1 (карта) Информатика Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 186
годишна поправителна 12.6.2024 г. 17.00 Б 2056 (карта) Облачни технологии Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 13.6.2024 г. 9.00 А 4005 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
годишна поправителна 13.6.2024 г. 9.00 А 4005 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 14.6.2024 г. 11.00 З 2065 (карта) Модели на данни и аналитичност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. редовно магистър 38