Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 Е 2111 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л вторник 14.15 - 15.45 А 4005 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 179 17900
Л сряда 12.30 - 14.00 303К (карта) Информатика Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 18300
Л сряда 12.30 - 14.00 303К (карта) Информатика Предприемачество бакалаври редовно 183 18300
Л сряда 14.15 - 15.45 303К (карта) Информатика Бизнес логистика бакалаври редовно 186 18600
Л сряда 14.15 - 15.45 303К (карта) Информатика Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 186 18600
Онлайн занятие » Л 12.4.2024 г. - 14.4.2024 г.
14.4.2024 г. онлайн занятие
21.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Б 2056)
9.00 - 17.30 Б 2056 (карта) Облачни технологии Бизнес информатика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 26.4.2024 г. - 28.4.2024 г. 9.00 - 17.30 З 2065 (карта) Облачни технологии Бизнес информатика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800