Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 А 2029 (карта) Информатика Финансов контрол бакалаври редовно 118 11800
Л понеделник 14.15 - 15.45 А 4005 (карта) Модели за изграждане на интернет приложения Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 169 16900
Л понеделник 16.00 - 17.30 З 2067 (карта) Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л вторник 09.00 - 10.30 В 2006 (карта) Информатика Финанси бакалаври редовно 116 11600
Л вторник 10.45 - 12.15 З П035 (карта) Проектиране на информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 169 16900
Онлайн занятие » Л 13.10.2023 г. - 15.10.2023 г. 9.00 - 17.30 Б 2056 (карта) Модели на данни и аналитичност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 20.10.2023 г. - 22.10.2023 г. 9.00 - 17.30 Б 2056 (карта) Модели на данни и аналитичност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800