Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 18.2.2022 г. - 20.2.2022 г. 9.00 - 17.30 2065 (карта) Облачни технологии Бизнес информатика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 25.2.2022 г. - 27.2.2022 г. 9.00 - 17.30 2065 (карта) Облачни технологии Бизнес информатика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 10.4.2022 г. 9.00 - 17.30 2065 (карта) Презентационни уеб сайт и мобилни приложения Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 16.4.2022 г. - 17.4.2022 г. 9.00 - 17.30 2065 (карта) Презентационни уеб сайт и мобилни приложения Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
У понеделник 09.00 - 10.30 5026 (карта) Разработка и управление на интегрирани информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 199 1947
У понеделник 10.45 - 12.15 5026 (карта) Разработка и управление на интегрирани информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 199 1946
У понеделник 14.15 - 15.45 5026 (карта) Разработка и управление на интегрирани информационни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 1318
У вторник 09.00 - 10.30 5026 (карта) Разработка и управление на интегрирани информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 199 1948
У вторник 10.45 - 12.15 5026 (карта) Разработка и управление на интегрирани информационни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 199 1951