Заместник-председател
Общо събрание
Ръководител катедра
Катедра "Политическа икономия"
Пенчо Денчев Пенчев

Проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

Служебен E-mail: p.penchev@unwe.bg
Личен E-mail: e_history@mail.bg
Телефон: (02) 8195 620
Кабинет: 4057
Консултации: Сряда 12.00-14.00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 15.45 3049 Теория и история на социалната промяна Право - напр. бакалаври редовно 619 ТИСП
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 15.45 3049 Теория и история на социалната промяна Право - напр. бакалаври редовно 620 ТИСП
Онлайн занятие » Л сряда 16.00 - 19.15 2007 Стопанска история Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 135 13500