Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 07.15 - 10.30 2005 История на икономическите теории Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 13300
Л сряда 11.40 - 14.10 5022 Сравнителна политическа икономия Политическа икономия бакалаври редовно 160 16000