Заместник-председател
Общо събрание
Пенчо Денчев Пенчев

Доц. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

Служебен E-mail: e_history@mail.bg
Телефон: (02) 8195 692
Кабинет: 4058
Консултации: Вторник 14.00-16.00 Сряда 12.00-14.00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 07.15 - 10.30 И406 История на икономическите теории Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 134 13400
Л четвъртък 11.30 - 14.00 5023 Сравнителна политическа икономия Политическа икономия бакалаври редовно 170 17000