Пенчо Денчев Пенчев

Проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 361
Кабинет: 4057
Консултации: Вторник 12.00-14.00Сряда 12.00-14.00

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Пенчо Пенчев
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Francesco Boldizzoni, The poverty of Clio: Resurrecting economic history (book review)
Име на списание/издателство: Review of Austrian Economics, 2013, 4
Място на публикуване: Austria
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Пенчо Пенчев, Николай Неновски
Година на публикуване: 2013
Заглавие: ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД КЪМ ПРОТЕКЦИОНИЗМА В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ. ПРОТЕКЦИОНИСТИЧНИТЕ ТЕОРИИ НА МИХАИЛ МАНОЙЛЕСКУ (1891-1950) И КОНСТАНТИН БОБЧЕВ (1894-1976)
Име на списание/издателство: сп. Икономически изследвания
Място на публикуване: гр. София, България
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 10
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Пенчо Пенчев
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Либерализъм от периферията. Григор Начович в историята на българската икономическа мисъл
Име на списание/издателство: Bulgarian Historical Review
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Пенчо Пенчев
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Карл Менгер за мястото и теорията на стопанската история
Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: бр.4
Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Пенчо Д. Пенчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Как се наливаха основите. Към ранната история на българската корупция

Име на списание/издателство: Рива

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 278

Забележка: няма

Година: 2012 - Проява / Дейност

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : ISBN: 978-954-64410055-3

Наименование: 90 години УНСС

Ръководител: Лиляна Велева

Колектив: Лиляна Велева - Пенчо Пенчев - Марко Димитров

Описание: проект

Начало: 05.05. 2007

Край: 10.10. 2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Българската търговско промишлена палата. Традиции, съвремени предизвикателства и поситжения ( 1889- 2009 )

Автор/и: Лиляна Велева

Доказателство: годишник на УНСС

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Пенчо Пенчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Българсаката Незавесимост 1908 г. - десет години по-късно.

Име на списание/издателство: Независимостта на България 1908 г. - поглед от ХХІ век

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Забележка: