Пенчо Денчев Пенчев

Проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 361
Кабинет: 4057
Консултации: Вторник 12.00-14.00Сряда 12.00-14.00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.45 З 2060 (карта) Сравнителна политическа икономия Политическа икономия бакалаври редовно 160 16000
Л понеделник 17.45 - 19.15 110К (карта) Теория и история на социалната промяна Право бакалаври редовно 604 ТИСП
Л понеделник 17.45 - 19.15 110К (карта) Теория и история на социалната промяна Право бакалаври редовно 605 ТИСП
Л сряда 09.00 - 10.30 211К (карта) Стопанска история Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 СТОП.ИСТ.5
Л сряда 09.00 - 10.30 211К (карта) Стопанска история Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 СТОП.ИСТ.5
Л сряда 09.00 - 10.30 211К (карта) Стопанска история Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма) бакалаври редовно 138 СТОП.ИСТ.5
Л сряда 09.00 - 10.30 211К (карта) Стопанска история Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 СТОП.ИСТ.5
Л сряда 09.00 - 10.30 211К (карта) Стопанска история Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 СТОП.ИСТ.5
Л сряда 09.00 - 10.30 211К (карта) Стопанска история Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 СТОП.ИСТ.5
Л сряда 09.00 - 10.30 211К (карта) Стопанска история Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 СТОП.ИСТ.5
Л сряда 10.45 - 12.15 208К (карта) Основи на икономическата теория Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ОСН. ИК.Т-ИИ6
Л сряда 10.45 - 12.15 208К (карта) Основи на икономическата теория Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ОСН. ИК.Т-ИИ6
Л сряда 10.45 - 12.15 208К (карта) Основи на икономическата теория Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма) бакалаври редовно 138 ОСН. ИК.Т-ИИ6
Л сряда 10.45 - 12.15 208К (карта) Основи на икономическата теория Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ОСН. ИК.Т-ИИ6
Л сряда 10.45 - 12.15 208К (карта) Основи на икономическата теория Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ОСН. ИК.Т-ИИ6
Л сряда 10.45 - 12.15 208К (карта) Основи на икономическата теория Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ОСН. ИК.Т-ИИ6
Л сряда 10.45 - 12.15 208К (карта) Основи на икономическата теория Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 138 ОСН. ИК.Т-ИИ6