Пенчо Денчев Пенчев

Проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 361
Кабинет: 4057
Консултации: Вторник 12.00-14.00Сряда 12.00-14.00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 25.5.2024 г. 10.00 107К (карта) Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 604
лятна редовна 25.5.2024 г. 10.00 107К (карта) Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 605
лятна редовна 25.5.2024 г. 14.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 14.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 14.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 14.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 14.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 14.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Основи на икономическата теория Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Основи на икономическата теория Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Основи на икономическата теория Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Основи на икономическата теория Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Основи на икономическата теория Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Основи на икономическата теория Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна редовна 31.5.2024 г. 11.00 З 3034 (карта) Сравнителна политическа икономия Политическа икономия редовно бакалавър 160
лятна поправителна 5.6.2024 г. 9.00 З 2059 (карта) Сравнителна политическа икономия Политическа икономия редовно бакалавър 160
лятна поправителна 7.6.2024 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 10.00 ИЦ1 (карта) Стопанска история Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 13.00 В 2019 (карта) Основи на икономическата теория Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 13.00 В 2019 (карта) Основи на икономическата теория Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 13.00 В 2019 (карта) Основи на икономическата теория Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 13.00 В 2019 (карта) Основи на икономическата теория Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 13.00 В 2019 (карта) Основи на икономическата теория Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 7.6.2024 г. 13.00 В 2019 (карта) Основи на икономическата теория Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 138
лятна поправителна 14.6.2024 г. 12.00 110К (карта) Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 604
лятна поправителна 14.6.2024 г. 12.00 110К (карта) Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 605