Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
29.1.2018 г. 14.45 - 15.35 ТЦ Стопанска история Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
2.2.2018 г. 9.00 - 12.00 2019 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 613
2.2.2018 г. 9.00 - 12.00 2019 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 614
10.2.2018 г. 14.40 - 15.30 БИБЛ. Стопанска история Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
10.2.2018 г. 14.40 - 15.30 БИБЛ. Стопанска история Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
10.2.2018 г. 16.10 - 17.00 БИБЛ. Стопанска история Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
10.2.2018 г. 9.00 - 11.00 3049 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 613
10.2.2018 г. 9.00 - 11.00 3049 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 614