Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
29.5.2018 г. 17.00 - 17.50 ТЦ История на икономическите теории Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
13.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3034 Сравнителна политическа икономия Политическа икономия редовно бакалавър 140
20.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2030 История на икономическите теории Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
21.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2059 Сравнителна политическа икономия Политическа икономия редовно бакалавър 140
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 5022 Сравнителна политическа икономия Политическа икономия редовно бакалавър 140
27.6.2018 г. 9.00 - 11.00 5022 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 613
27.6.2018 г. 9.00 - 11.00 5022 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 614
30.6.2018 г. 11.10 - 12.00 БИБЛ. Стопанска история Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132
30.6.2018 г. 11.10 - 12.00 БИБЛ. Стопанска история Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
30.6.2018 г. 11.10 - 12.00 БИБЛ. Стопанска история Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
30.6.2018 г. 13.00 - 15.00 3063 История на икономическите теории Икономика и управление с преп.на англ.език редовно бакалавър 132