Заместник-председател
Общо събрание
Ръководител катедра
Катедра "Политическа икономия"
Пенчо Денчев Пенчев

Проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

Служебен E-mail: p.penchev@unwe.bg
Личен E-mail: e_history@mail.bg
Телефон: (02) 8195 361
Кабинет: 4057
Консултации: Вторник 12.00-14.00Сряда 12.00-14.00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2022 г. 9.00 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 600
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2022 г. 9.00 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 601
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2022 г. 15.15 Стопанска история Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2022 г. 15.15 Стопанска история Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2022 г. 15.15 Стопанска история Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2022 г. 15.15 Стопанска история Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2022 г. 15.15 Стопанска история Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2022 г. 15.15 Стопанска история Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 10.00 История на икономическите теории Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 10.00 Теория и история на социалната промяна Право - напр. редовно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2022 г. 13.45 Стопанска история Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2022 г. 13.45 Стопанска история Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2022 г. 13.45 Стопанска история Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2022 г. 13.45 Стопанска история Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2022 г. 13.45 Стопанска история Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2022 г. 13.45 Стопанска история Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2022 г. 9.00 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 600
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2022 г. 9.00 Теория и история на социалната промяна Право редовно бакалавър 601