Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
15.1.2018 г. 15.00 - 18.00 2009 Стопанска история Икономика и инфраструктура 187
20.1.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Стопанска история Икономика, общество и човешки ресурси 180
29.1.2018 г. 9.00 - 12.00 2009 Стопанска история Икономика и управление с преп.на англ.език 132
4.2.2018 г. 15.00 - 18.00 2030 Теория и история на социалната промяна Право 613
4.2.2018 г. 15.00 - 18.00 2030 Теория и история на социалната промяна Право 614