Заместник-председател
Общо събрание
Пенчо Денчев Пенчев

Проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

Служебен E-mail: p.penchev@unwe.bg
Личен E-mail: e_history@mail.bg
Телефон: (02) 8195 692
Кабинет: 4058
Консултации: Вторник 14.00-16.00Сряда 12.00-14.00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
30.5.2020 г. 16.45 - 17.35 ТЦ История на икономическите теории Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
30.5.2020 г. 9.00 - 12.00 5022 Сравнителна политическа икономия Политическа икономия редовно бакалавър 170