Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 11.30 - 14.00 3033 Креативна икономика Политическа икономия бакалаври редовно 170 17000
Л четвъртък 18.30 - 21.00 3003 Теории за креативната икономика Дигитална икономика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 28.3.2020 г. 9.00 - 16.45 505 История на икономическите теории Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600
Л 29.3.2020 г. 9.00 - 16.45 505 История на икономическите теории Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600
Л 9.5.2020 г. 9.00 - 16.45 ИСК406 История на икономическите теории Финанси,счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 927 92700
Л 10.5.2020 г. 9.00 - 16.45 ИСК406 История на икономическите теории Финанси,счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 927 92700