Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет
Ръководител секция
Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия"
Румен Любенов Андреев

Доц. д-р Румен Любенов Андреев

Служебен E-mail: r.andryeyev@unwe.bg
Личен E-mail: randnik@abv.bg
Телефон: (02) 8195 254
Кабинет: 4064
Консултации: вторник 10- 12 сряда 10- 12

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 15.45 403 (карта) История на икономическите теории Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 712 71200
Онлайн занятие » Л 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) История на икономическите теории Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 712 71200
Онлайн занятие » Л 11.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) История на икономическите теории Маркетинг бакалаври дистанционно 918 91800
Онлайн занятие » Л 11.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) История на икономическите теории Икономика бакалаври дистанционно 917 91700
Онлайн занятие » Л 12.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) История на икономическите теории Маркетинг бакалаври дистанционно 918 91800
Онлайн занятие » Л 12.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) История на икономическите теории Икономика бакалаври дистанционно 917 91700