Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет
Ръководител секция
Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия"
в.и.д. ръководител секция
Секция "Философия и етика" към Катедра "Политическа икономия"
Румен Любенов Андреев

Доц. д-р Румен Любенов Андреев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 254
Кабинет: 4064
Консултации: Онлайн консултации: Сряда и четвъртък от 13:00ч.- 14:30ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » условна сесия 20.5.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Финанси дистанционно бакалавър 929
Онлайн изпит » условна сесия 20.5.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 728
Онлайн изпит » условна сесия 20.5.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 929
Онлайн изпит » условна сесия 20.5.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Икономика дистанционно бакалавър 919
Онлайн изпит » условна сесия 20.5.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Маркетинг дистанционно бакалавър 920
Онлайн изпит » условна сесия 20.5.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 712
лятна редовна 23.5.2024 г. 9.00 З 3034 (карта) Креативна икономика Политическа икономия редовно бакалавър 160
лятна редовна 25.5.2024 г. 13.00 З 3031 (карта) Теории за креативната икономика Дигитална икономика - 2 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.30 ИЦ1 (карта) История на икономическите теории Макроикономика редовно бакалавър 180
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.30 ИЦ1 (карта) История на икономическите теории Политическа икономия редовно бакалавър 180
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.30 ИЦ1 (карта) История на икономическите теории Икономика редовно бакалавър 180
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.30 ИЦ1 (карта) История на икономическите теории Икономическа социология и психология редовно бакалавър 180
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.30 ИЦ1 (карта) История на икономическите теории Застраховане и социално дело редовно бакалавър 181
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.30 ИЦ1 (карта) История на икономическите теории Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 181
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.30 ИЦ1 (карта) История на икономическите теории Бизнес икономика редовно бакалавър 182
лятна редовна 25.5.2024 г. 15.30 ИЦ1 (карта) История на икономическите теории Индустриален бизнес редовно бакалавър 182
лятна поправителна 3.6.2024 г. 14.00 З 3033 (карта) Креативна икономика Политическа икономия редовно бакалавър 160
лятна поправителна 3.6.2024 г. 16.00 З 3031 (карта) Теории за креативната икономика Дигитална икономика - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » условна сесия 3.6.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Икономика дистанционно бакалавър 919
Онлайн изпит » условна сесия 3.6.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 929
Онлайн изпит » условна сесия 3.6.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Маркетинг дистанционно бакалавър 920
Онлайн изпит » условна сесия 3.6.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 728
Онлайн изпит » условна сесия 3.6.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Финанси дистанционно бакалавър 929
Онлайн изпит » условна сесия 3.6.2024 г. 18.00 (карта) История на икономическите теории Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 712
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) История на икономическите теории Макроикономика редовно бакалавър 180
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) История на икономическите теории Политическа икономия редовно бакалавър 180
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) История на икономическите теории Икономика редовно бакалавър 180
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) История на икономическите теории Икономическа социология и психология редовно бакалавър 180
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) История на икономическите теории Застраховане и социално дело редовно бакалавър 181
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) История на икономическите теории Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 181
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) История на икономическите теории Бизнес икономика редовно бакалавър 182
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) История на икономическите теории Индустриален бизнес редовно бакалавър 182
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 208К (карта) Теории за креативната икономика Дигитална икономика - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 208К (карта) История на икономическите теории Макроикономика редовно бакалавър 180
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 208К (карта) История на икономическите теории Политическа икономия редовно бакалавър 180
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 208К (карта) История на икономическите теории Икономика редовно бакалавър 180
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 208К (карта) История на икономическите теории Икономическа социология и психология редовно бакалавър 180
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 208К (карта) История на икономическите теории Застраховане и социално дело редовно бакалавър 181
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 208К (карта) История на икономическите теории Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 181
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 208К (карта) История на икономическите теории Бизнес икономика редовно бакалавър 182
годишна поправителна 11.6.2024 г. 16.00 208К (карта) История на икономическите теории Индустриален бизнес редовно бакалавър 182
годишна поправителна 15.6.2024 г. 11.00 З 3033 (карта) Съвременни икономически теории и политика Политическа икономия редовно бакалавър 160
годишна поправителна 15.6.2024 г. 11.00 З 3033 (карта) Съвременни икономически теории Макроикономика редовно бакалавър 160
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2024 г. 15.00 (карта) История на икономическите теории Маркетинг дистанционно бакалавър 920
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2024 г. 15.00 (карта) История на икономическите теории Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 929
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2024 г. 15.00 (карта) История на икономическите теории Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 712
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2024 г. 15.00 (карта) История на икономическите теории Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 728
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2024 г. 15.00 (карта) История на икономическите теории Икономика дистанционно бакалавър 919
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2024 г. 15.00 (карта) История на икономическите теории Финанси дистанционно бакалавър 929
годишна поправителна 15.6.2024 г. 9.00 З 3033 (карта) Креативна икономика Политическа икономия редовно бакалавър 160