Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет
Ръководител секция
Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия"
в.и.д. ръководител секция
Секция "Философия и етика" към Катедра "Политическа икономия"
Румен Любенов Андреев

Доц. д-р Румен Любенов Андреев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 254
Кабинет: 4064
Консултации: Онлайн консултации: Сряда и четвъртък от 13:00ч.- 14:30ч.

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НИД НП-4/2013
Място на провеждане: гр. София, УНСС - Голяма конферентна зала
Организатор: Общоикономически факултет, УНСС
Автор/и: доц. д-р Пенчо Пенчев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 31.10.2013
Дата на публикуване: 31.03.2014
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема: "Икономика и общество: Глобални и регионални предизвикателства пред България"
Тема: Българските икономисти за валутната политика през Голямата депресия
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НП-6-2013
Място на провеждане: гр. София, УНСС - Голяма конферентна зала
Организатор: Катедра „Политическа икономия“, УНСС
Автор/и: доц. Валентина Драмалиева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 21.11.2013
Дата на публикуване: 30.03.2014
Наименование на научния форум: Първа национална научна конференция по политическа икономия „Политическа икономия и икономическа теория“
Тема: Българските икономисти за проблемите на Българското селското стопанство през Голямата депресия
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Национална
Забележка:
Брой: 1

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Румен Андреев, Николай Неновски
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Българските икономисти за Голямата депресия
Име на списание/издателство: УИ „Стопанство”
Място на публикуване: гр. София, България
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 90
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НИД НП-3/2012
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Автор/и: доц. д-р Румяна Пожаревска
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 26.10.2012
Наименование на научния форум: КРИЗА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Тема: Изследването на Националния доход на България през периода на Голямата депресия
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Румен Андреев
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Изследвания на български икономисти върху ценовата теория и политика през Голямата депрасия
Име на списание/издателство: Икономически алтернативи бр. 4
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 63 - 74
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Румен Андреев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Българските икономисти в голямата депресия

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 60

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Румен Андреев

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Националния доход в теорията на Асен Чакалов

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: софия

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Равда

Организатор: катдера "Стопанска история"

Автор/и: Румен Андреев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 20

Дата на провеждане: 05. 11. 2010

Дата на публикуване: 06. 02. 2011

Наименование на научния форум: Българското общество и законодателството.

Тема: "Българските икономисти и Голямата депресия"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Румен Андреев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Икономическите възгледи на Андрей Ляпчев"

Име на списание/издателство: Икономика

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: