Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет
Ръководител секция
Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия"
в.и.д. ръководител секция
Секция "Философия и етика" към Катедра "Политическа икономия"
Румен Любенов Андреев

Доц. д-р Румен Любенов Андреев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 254
Кабинет: 4064
Консултации: Онлайн консултации: Сряда и четвъртък от 13:00ч.- 14:30ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 З 3050 (карта) Креативна икономика Политическа икономия бакалаври редовно 160 16000
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 Б 4024 (карта) Теории за креативната икономика Дигитална икономика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 10.45 - 12.15 В 2005 (карта) История на икономическите теории Макроикономика бакалаври редовно 180 ИСТ. ИК. Т-ИИ 1
Л четвъртък 10.45 - 12.15 В 2005 (карта) История на икономическите теории Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 ИСТ. ИК. Т-ИИ 1
Л четвъртък 10.45 - 12.15 В 2005 (карта) История на икономическите теории Бизнес икономика бакалаври редовно 182 ИСТ. ИК. Т-ИИ 1
Л четвъртък 10.45 - 12.15 В 2005 (карта) История на икономическите теории Индустриален бизнес бакалаври редовно 182 ИСТ. ИК. Т-ИИ 1
Л четвъртък 10.45 - 12.15 В 2005 (карта) История на икономическите теории Политическа икономия бакалаври редовно 180 ИСТ. ИК. Т-ИИ 1
Л четвъртък 10.45 - 12.15 В 2005 (карта) История на икономическите теории Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 ИСТ. ИК. Т-ИИ 1
Л четвъртък 10.45 - 12.15 В 2005 (карта) История на икономическите теории Икономика бакалаври редовно 180 ИСТ. ИК. Т-ИИ 1
Л четвъртък 10.45 - 12.15 В 2005 (карта) История на икономическите теории Икономическа социология и психология бакалаври редовно 180 ИСТ. ИК. Т-ИИ 1