Директор
Университетски център по устойчиво развитие
Научни интереси: икономическа политика, устойчиво развитие, модели на икономически растеж, световна икономика