Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 13.00 З 3035 (карта) Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 23.5.2024 г. 15.00 102К (карта) Икономическа политика Макроикономика редовно бакалавър 170
лятна редовна 23.5.2024 г. 15.00 102К (карта) Икономическа политика Икономика редовно бакалавър 170
лятна редовна 23.5.2024 г. 15.00 102К (карта) Икономическа политика Политическа икономия редовно бакалавър 170
лятна редовна 23.5.2024 г. 15.00 102К (карта) Икономическа политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 400
лятна редовна 27.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Макроикономика Макроикономика редовно бакалавър 180
лятна редовна 27.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Макроикономика Икономика редовно бакалавър 180
лятна редовна 27.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Макроикономика Политическа икономия редовно бакалавър 180
лятна редовна 27.5.2024 г. 15.00 203К (карта) Макроикономика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 180
лятна редовна 28.5.2024 г. 14.00 102К (карта) Икономическа политика Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
лятна редовна 28.5.2024 г. 14.00 102К (карта) Икономическа политика Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Макроикономика редовно бакалавър 170
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Икономика редовно бакалавър 170
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Политическа икономия редовно бакалавър 170
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 400
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 102К (карта) Икономическа политика Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
лятна поправителна 3.6.2024 г. 13.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна поправителна 6.6.2024 г. 15.00 В 2005 (карта) Макроикономика Макроикономика редовно бакалавър 180
лятна поправителна 6.6.2024 г. 15.00 В 2005 (карта) Макроикономика Икономика редовно бакалавър 180
лятна поправителна 6.6.2024 г. 15.00 В 2005 (карта) Макроикономика Политическа икономия редовно бакалавър 180
лятна поправителна 6.6.2024 г. 15.00 В 2005 (карта) Макроикономика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 180