Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 17.30 Б 4026 (карта) Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л понеделник 17.45 - 21.00 В 2009 (карта) Макроикономика Политическа икономия бакалаври редовно 180 18000
Л понеделник 17.45 - 21.00 В 2009 (карта) Макроикономика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 180 18000
Л понеделник 17.45 - 21.00 В 2009 (карта) Макроикономика Макроикономика бакалаври редовно 180 18000
Л понеделник 17.45 - 21.00 В 2009 (карта) Макроикономика Икономика бакалаври редовно 180 18000
Л четвъртък 10.45 - 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 171 17100
Л четвъртък 10.45 - 14.00 Б 4026 (карта) Икономическа политика Застраховане и социално дело бакалаври редовно 171 17100
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2015 (карта) Икономическа политика Макроикономика бакалаври редовно 170 17000
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2015 (карта) Икономическа политика Политическа икономия бакалаври редовно 170 17000
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2015 (карта) Икономическа политика Икономика бакалаври редовно 170 17000
Л четвъртък 14.15 - 17.30 В 2015 (карта) Икономическа политика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 400 17000