Директор
Университетски център по устойчиво развитие

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 17.30 4026 (карта) Макроикономическа теория Макроикономика бакалаври редовно 190 19000
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 2005 (карта) Основи на икономическата теория Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 2005 (карта) Основи на икономическата теория Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. бакалаври редовно 136 13600
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 2005 (карта) Основи на икономическата теория Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 2005 (карта) Основи на икономическата теория Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 2005 (карта) Основи на икономическата теория Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 2005 (карта) Основи на икономическата теория Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 3034 (карта) Политическа икономия на устойчивото развитие Политическа икономия бакалаври редовно 190 19000