Директор
Университетски център по устойчиво развитие

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 17.30 2093 Икономическа политика Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Онлайн занятие » Л четвъртък [от 4.2.2021 г. до 15.4.2021 г.] 17.45 - 21.00 4026 Корпоративна социална отговорност Макроикономически политики и пазари - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л вторник 08.45 - 12.15 Основи на икономическата теория бакалаври редовно 88 TFSU-PET