Директор
Университетски център по устойчиво развитие

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 15.45 2005 Основи на икономическата теория Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 135 13500
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 14.00 4026 Политическа икономия на устойчивото развитие Политическа икономия бакалаври редовно 180 18000