Научни интереси: съвременни демократични политически режими, съвременен български политически процес, политически партии и държавни институции