Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"
Научни интереси: съвременни демократични политически режими, съвременен български политически процес, политически партии и държавни институции