Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"
Симеон Митков Асенов

Доц. д-р Симеон Митков Асенов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 490
Кабинет: 3089
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 12:00ч. - 14:00ч. и сряда от 10:00ч.- 12:00ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.00 - 12.15 Е 3062 (карта) Политически партии и партийни системи Политология бакалаври редовно 300 30000
Л сряда 12.30 - 15.45 Е 3062 (карта) Съвременната българска партийна система Политология бакалаври редовно 320 32000
Л 3.2.2024 г. - 4.2.2024 г. 9.00 - 17.30 З 3031 (карта) Публично частно партньорство Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 10.2.2024 г. - 11.2.2024 г. 9.00 - 17.30 З 3031 (карта) Публично частно партньорство Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 9.3.2024 г. - 10.3.2024 г. 9.00 - 17.30 З 3031 (карта) Публично частно партньорство Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800