Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"
Симеон Митков Асенов

Доц. д-р Симеон Митков Асенов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 490
Кабинет: 3089
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 12:00ч. - 14:00ч. и сряда от 10:00ч.- 12:00ч.

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП 10/2016
Наименование: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Ръководител: доц. д-р Симеон Асенов
Колектив: гл.ас.д-р Николай Кръстев, гл.ас.д-р Бойко Вълчев, ас.д-р Ивайла Стоева
Описание: научна проява
Начало (година): 2016
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 04
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Симеон Асенов
Заглавие: Политологията в УНСС: образователни традиции и предизвикателства
Наименование на сборник: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Страници от-до: 11-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика
Място на провеждане: София
Организатор: катедра "Международни отношения"
Автор/и: доц. д-р Симеон Асенов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 05
Тема: Политическото разделение като фактор в българската външна политика
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Място на провеждане: София
Организатор: катедра "Политология"
Автор/и: доц. д-р Симеон Асенов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 11
Тема: Политологията в УНСС: образователни традиции и предизвикателства
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Симеон Асенов
Заглавие: Предизвикателства пред съвременната политология през призмата на нейните функции
Наименование на сборник: Политологията пред глобалните и национални предизвикателства в началото на XXI век
Страници от-до: 54-59
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-10/2016
Наименование: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Ръководител: доц. д-р Симеон Асенов
Колектив: доц. д-р Симеон Асенов, гл.ас. д-р Николай Кръстев, гл.ас. д-р Бойко Вълчев, ас. д-р Ивайла Стоева
Описание: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Начало (година): 2016
Начало (месец): 09
Край (година): 2017
Край (месец): 03
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-10/2016
Наименование: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Ръководител: доц. д-р Симеон Асенов
Колектив: доц. д-р Симеон Асенов, гл.ас. д-р Николай Кръстев, гл.ас. д-р Бойко Вълчев, ас. д-р Ивайла Стоева
Описание: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС
Година на подаване: 2016
Месец на подаване: 03
Вх. №: НИД НП-10/2016
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2015
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Политология"
Автор/и: доц. д-р Симеон Асенов
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 112-123
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Наименование на научния форум: „ПОЛИТОЛОГИЯТА ПРЕД ГЛОБАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК“
Тема: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ПОЛИТОЛОГИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2015
Място на провеждане: УНСС
Организатор: УНСС
Автор/и: доц. д-р Симеон Асенов
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 131-147
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.11.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 12.12.2015
Наименование на научния форум: От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС
Тема: Политическите партии и демократичната консолидация в България: проблеми и перспективи
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 05.02.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Международна икономика и политика
Катедра: Политология
Доказателство: заповед и протокол от изпита
Забележка:
Брой: 3

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 08.07.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Международна икономика и политика
Катедра: Политология
Доказателство: заповед и протокол от изпита
Забележка:
Брой: 2

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 04.06.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Международна икономика и политика
Катедра: Политология
Доказателство: заповед и протокол от изпита
Забележка:
Брой: 1

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 10.12.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Международна икономика и политика
Катедра: Политология
Доказателство: заповед и протокол от изпита
Забележка:
Брой: 2

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Симеон Асенов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Един подценен аспект от партийно политическата дейност на Стефан Бобчев
Име на списание/издателство: Ценности, традиции, външна политика/ ИК УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 56-61
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9 / 2010

Място на провеждане: София, България

Организатор: катедра "Политология"

Автор/и: Симеон Асенов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9

Дата на провеждане: 05.11.2010

Дата на публикуване: 05.2011

Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Тема: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ПОЛИТ(ОЛОГ)ИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

Забележка: под печат

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 978-954-28-0900-5

Място на провеждане: София, България

Организатор: УНСС, доц.д-р Ивка Цакова и колектив

Автор/и: Симеон Асенов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 167-177

Дата на провеждане: 22.10.2010

Дата на публикуване: 03.2011

Наименование на научния форум: Политическите науки в УНСС - с лице към бизнеса

Тема: Актуални проблеми на партийното финансиране в България

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ 1-24

Наименование: “Изследване на студентските нагласи и изграждане на е-система за провеждане на учебна практика към специалност “Политология”

Ръководител: доц. д-р Христина Дончева

Колектив: проф.д-р Валентин Гоев, доц. д-р Галина Димитрова, гл.ас. д-р Симеон Асенов, ст. експ. Атанас Атанасов, студ. Теодор Славев, студ. Веселин Монев

Описание: Проектното предложение има за основна цел изграждане на функционираща е-система за провеждане на студентската практика в спец. "Политология", с възможност за нейното използване и в други специалности.

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИ 1-24

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-8/2008

Наименование: Създаване и развитие на експериментална политическа лаборатория

Ръководител: проф. д.ист.н. Трендафил Митев

Колектив: доц. д-р Христина Дончева, гл. ас. д-р Симеон Асенов, ст. експ. Веселина Митева, студ. Александър Димитров

Описание: Създаване на работеща школа по практически политически маркетинг чрез формиране и развитие на студентско-преподавателски екип /сдружаване между учени и студенти/ за обогатяване на реалния учебен процес с нови практически форми и съдържание, осигурява

Начало: 22.05.2008

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-17/2008

Наименование: Оценка на студентите за качество на образователния продукт в професионално направление “Политически науки” в УНСС

Ръководител: доц. д-р Атанас Гочев

Колектив: гл. ас. д-р Симеон Асенов, ас. д-р Евгения Василева, студ. Александър Сандев, студ. Делян Капитанов, студ. Виктория Трендафилова, студ. Мария Танева

Описание: Втори пореден проект за увеличаване конкурентността на специалностите в професионално направление “Политически науки” чрез получаване на постоянна обратна връзка от студентите, на база проучване на европейските стандарти и изисквания за качество на о

Начало: 22.05.2008

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9 / 2010

Място на провеждане: София, България

Организатор: катедра "Политология"

Автор/и: Симеон Асенов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9

Дата на провеждане: 05.11.2010

Дата на публикуване: 03.2011

Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи

Тема: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ПОЛИТ(ОЛОГ)ИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

Забележка: под печат

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Политическите партии - теоретични и практически аспекти

Период на осъществяване /в години / : 1

Дата: 01.10.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Симеон Асенов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Политическите партии - теоретични и практически аспекти

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 324

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 978-954-28-0900-5

Място на провеждане: София, България

Организатор: УНСС, доц.д-р Ивка Цакова и колектив

Автор/и: Симеон Асенов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 167-177

Дата на провеждане: 22.10.2010

Дата на публикуване: 03.2011

Наименование на научния форум: Политическите науки в УНСС - с лице към бизнеса

Тема: Актуални проблеми на партийното финансиране в България

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: