Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Международна икономика и политика"
Симеон Митков Асенов

Доц. д-р Симеон Митков Асенов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 490
Кабинет: 3089
Консултации: Онлайн консултации: Понеделник: 12:00ч. - 14:00ч. и сряда от 10:00ч.- 12:00ч.
Научни интереси: съвременни демократични политически режими, съвременен български политически процес, политически партии и държавни институции