Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 5.1.2021 г. 11.00 - 13.00 2118 Конституционализъм и политика Политология редовно бакалавър 317
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 122
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 123
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Икономика и бизнес редовно бакалавър 143
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Икономика и бизнес редовно бакалавър 144
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Икономика и бизнес редовно бакалавър 145
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 Политология Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 149
зимна редовна 20.1.2021 г. 12.00 - 15.00 2009 Политология Право - напр. редовно бакалавър 617
зимна редовна 20.1.2021 г. 12.00 - 15.00 2009 Политология Право - напр. редовно бакалавър 618
зимна поправителна 28.1.2021 г. 13.00 - 15.00 2121 Конституционализъм и политика Политология редовно бакалавър 317
зимна поправителна 28.1.2021 г. 15.00 - 18.00 4053 Политология Право - напр. редовно бакалавър 617
зимна поправителна 28.1.2021 г. 15.00 - 18.00 4053 Политология Право - напр. редовно бакалавър 618
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 122
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 123
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Икономика и бизнес редовно бакалавър 143
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Икономика и бизнес редовно бакалавър 144
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Икономика и бизнес редовно бакалавър 145
зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Политология Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 149