Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"
Снежанка Александрова Башева

Проф. д-р Снежанка Александрова Башева

Служебен E-mail: sbasheva@unwe.bg
Личен E-mail: snejanabacheva@hotmail.com
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: Вторник 14.00-16.00 ч., онлайн консултации след предварителна уговорка по електрона поща

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 16.1.2023 г. 16.00 3034 (карта) Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 16.1.2023 г. 16.00 3034 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 16.1.2023 г. 18.00 3034 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 16.1.2023 г. 18.00 3034 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 18.1.2023 г. 10.00 ТЦ (карта) Финансово счетоводство Финанси редовно бакалавър 109
зимна редовна 18.1.2023 г. 10.00 ТЦ (карта) Финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 110
зимна редовна 18.1.2023 г. 16.00 3034 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 18.1.2023 г. 18.00 3034 (карта) Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 20.1.2023 г. 18.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 20.1.2023 г. 18.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 20.1.2023 г. 18.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 11.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 11.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 11.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 13.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 13.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 15.00 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 17.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 17.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 9.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 9.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 9.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 3034 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 3034 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 3034 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 18.00 3034 (карта) Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 18.00 3034 (карта) Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 18.00 3034 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 31.1.2023 г. 12.00 ТЦ (карта) Финансово счетоводство Финанси редовно бакалавър 109
зимна поправителна 31.1.2023 г. 12.00 ТЦ (карта) Финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 110
Онлайн изпит » зимна поправителна 2.2.2023 г. 18.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 2.2.2023 г. 18.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 2.2.2023 г. 18.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 3.2.2023 г. 18.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 3.2.2023 г. 18.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 3.2.2023 г. 18.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 13.00 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 15.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 15.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 9.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 9.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 4.2.2023 г. 9.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48