Декан
Финансово-счетоводен факултет
Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 12.00 - 15.00 3048 Спецсеминар по финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 115
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
10.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4005 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
10.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4005 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
10.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4005 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
10.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4005 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
10.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4005 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
10.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4005 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
10.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4005 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
10.6.2019 г. 18.00 - 19.00 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
10.6.2019 г. 18.00 - 19.00 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
10.6.2019 г. 18.00 - 19.00 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
10.6.2019 г. 19.00 - 20.00 4005 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
10.6.2019 г. 19.00 - 20.00 4005 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
11.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
11.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
11.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4055 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 13.00 - 16.00 3035 Спецсеминар по финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 115
17.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4007 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4007 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4007 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
17.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4007 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4007 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 16.00 - 17.00 4007 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4007 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4007 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4007 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4007 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4007 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
17.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4007 Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
17.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4007 Основи на счетоводството Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
17.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4007 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
17.6.2019 г. 17.00 - 18.00 4007 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
18.6.2019 г. 18.00 - 19.00 4007 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
18.6.2019 г. 18.00 - 19.00 4007 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
18.6.2019 г. 18.00 - 19.00 4007 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
18.6.2019 г. 18.00 - 19.00 4007 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
24.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3048 Спецсеминар по финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 115
24.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3048 Финансово счетоводство Финанси редовно бакалавър 117
24.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3048 Финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 118