Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
27.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
27.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
27.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
27.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
27.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
27.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
27.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
27.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
27.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
27.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
27.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
27.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
27.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
27.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3006 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Основи на счетоводството Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
3.2.2020 г. 8.00 - 9.30 БИБЛ2 Финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 101
3.2.2020 г. 8.00 - 9.30 БИБЛ2 Финансово счетоводство Финанси редовно бакалавър 100
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
4.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
4.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3035 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3035 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3035 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3035 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3035 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3036 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3036 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3036 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48