Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 104
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Финансово счетоводство Финанси редовно бакалавър 103
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 13.00 - 15.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 13.00 - 15.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 13.00 - 15.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 15.00 - 17.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 15.00 - 17.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 15.00 - 17.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 20.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 20.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 20.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 20.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Финансово счетоводство Финанси редовно бакалавър 103
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 104
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48