Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 17.5.2021 г. 13.00 - 16.00 3049 Спецсеминар по счетоводство и анализ в нефинансовия сектор Счетоводство редовно бакалавър 101
лятна редовна 17.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3049 Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 17.5.2021 г. 18.00 - 20.00 3049 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 17.5.2021 г. 18.00 - 20.00 3049 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 20.5.2021 г. 16.00 - 18.00 1058 Креативно счетоводство Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 11.00 - 13.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 11.00 - 13.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 11.00 - 13.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 13.00 - 15.00 - Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2021 г. 11.00 - 13.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2021 г. 11.00 - 13.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2021 г. 13.00 - 15.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2021 г. 13.00 - 15.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2021 г. 13.00 - 15.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 31.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3050 Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 31.5.2021 г. 18.00 - 20.00 3050 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 31.5.2021 г. 18.00 - 20.00 3050 Креативно счетоводство Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 1.6.2021 г. 16.00 - 18.00 1058 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 18.00 - 20.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 18.00 - 20.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2021 г. 18.00 - 20.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2021 г. 18.00 - 20.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2021 г. 18.00 - 20.00 - Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 7.6.2021 г. 9.00 - 11.00 3049 Спецсеминар по счетоводство и анализ в нефинансовия сектор Счетоводство редовно бакалавър 101