Декан
Финансово-счетоводен факултет
Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.5.2019 г. 10.00 - 11.00 4005 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 10.00 - 11.00 4005 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 11.00 - 12.00 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 11.00 - 12.00 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 11.00 - 12.00 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 12.00 - 13.00 4005 Основи на счетоводството Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 12.00 - 13.00 4005 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 9.00 - 10.00 4005 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 9.00 - 10.00 4005 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
25.5.2019 г. 9.00 - 10.00 4005 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
26.5.2019 г. 9.00 - 10.00 4005 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
26.5.2019 г. 9.00 - 10.00 4005 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
26.5.2019 г. 9.00 - 10.00 4005 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
27.5.2019 г. 12.00 - 15.00 3048 Спецсеминар по финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 115
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48