Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"
Снежана Александрова Башева

Проф. д-р Снежана Александрова Башева

Служебен E-mail: sbasheva@unwe.bg
Личен E-mail: snejanabacheva@hotmail.com
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: Вторник 14.00-16.00 ч., онлайн консултации след предварителна уговорка по електрона поща

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна поправителна 30.5.2022 г. 16.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 30.5.2022 г. 16.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 30.5.2022 г. 16.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 30.5.2022 г. 18.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 30.5.2022 г. 18.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 30.5.2022 г. 18.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 31.5.2022 г. 16.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 31.5.2022 г. 16.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 31.5.2022 г. 16.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 31.5.2022 г. 18.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 31.5.2022 г. 18.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 1.6.2022 г. 16.00 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 2.6.2022 г. 16.00 1058 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 2.6.2022 г. 18.00 1058 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 3.6.2022 г. 16.00 1058 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 3.6.2022 г. 16.00 1058 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 3.6.2022 г. 18.00 1058 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 4.6.2022 г. 11.00 3048 (карта) Креативно счетоводство Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 6.6.2022 г. 9.00 2015 (карта) Спецсеминар по счетоводство и анализ в нефинансовия сектор Счетоводство редовно бакалавър 104
годишна поправителна 13.6.2022 г. 9.00 3048 (карта) Спецсеминар по счетоводство и анализ в нефинансовия сектор Счетоводство редовно бакалавър 104
годишна поправителна 12.9.2022 г. 17.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 17.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 17.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 18.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 18.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 18.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 17.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 17.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 17.00 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 17.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 18.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 18.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 18.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 13.9.2022 г. 18.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 14.9.2022 г. 12.00 3048 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 107
годишна поправителна 14.9.2022 г. 12.00 3048 (карта) Финансово счетоводство Финанси редовно бакалавър 106
годишна поправителна 14.9.2022 г. 16.00 3048 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 14.9.2022 г. 16.00 3048 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 14.9.2022 г. 16.00 3048 (карта) Глобализация и стандартизация в счетоводството Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 14.9.2022 г. 18.00 3048 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 14.9.2022 г. 18.00 3048 (карта) Креативно счетоводство Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 14.9.2022 г. 18.00 3048 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 15.9.2022 г. 16.00 1058 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 15.9.2022 г. 18.00 108К (карта) Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48