Снежанка Александрова Башева

Проф. д-р Снежанка Александрова Башева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: Вторник 14.00-16.00 ч., онлайн консултации след предварителна уговорка по електрона поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 З 3031 (карта) Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 09.00 - 11.30 110К (карта) Спецсеминар по счетоводство и анализ в нефинансовия сектор Счетоводство бакалаври редовно 110 11000
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 З 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 18.2.2024 г.
18.2.2024 г. онлайн занятие
24.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З 1039)
9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 23.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 23.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800