Ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"
Снежанка Александрова Башева

Проф. д-р Снежанка Александрова Башева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: Вторник 14.00-16.00 ч., онлайн консултации след предварителна уговорка по електрона поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 11.30 110К (карта) Финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 112 11200
Л вторник 11.40 - 14.10 110К (карта) Финансово счетоводство Финанси бакалаври редовно 111 11100
Л вторник 17.45 - 21.00 Е 2109 (карта) Концептуални основи на стандартизацията в счетовоството Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 17.45 - 21.00 З 3039 (карта) Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 30.9.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 1.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 7.10.2023 г. 14.00 - 18.15 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 7.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 7.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 8.10.2023 г. 14.00 - 18.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 8.10.2023 г. 14.00 - 18.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 8.10.2023 г. 14.00 - 18.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 8.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 8.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 14.10.2023 г. 14.00 - 18.15 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 14.10.2023 г. 14.00 - 18.15 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 14.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 14.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 14.10.2023 г. 9.00 - 13.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 15.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 15.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 21.10.2023 г. - 22.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 21.10.2023 г. - 22.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 28.10.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.11.2023 г. 13.00 - 16.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.11.2023 г. 13.00 - 16.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.11.2023 г. 13.00 - 16.15 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 12.11.2023 г. 13.00 - 16.15 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 12.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 12.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.11.2023 г. 13.00 - 16.15 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.11.2023 г. 13.00 - 16.15 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.11.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 19.11.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 19.11.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 25.11.2023 г. - 26.11.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 25.11.2023 г. - 26.11.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 2.12.2023 г. - 3.12.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 9.12.2023 г. - 10.12.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 16.12.2023 г. - 17.12.2023 г. 9.00 - 17.30 З 1039 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800