Снежанка Александрова Башева

Проф. д-р Снежанка Александрова Башева

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: Вторник 14.00-16.00 ч., онлайн консултации след предварителна уговорка по електрона поща

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 12.00 107К (карта) Спецсеминар по счетоводство и анализ в нефинансовия сектор Счетоводство редовно бакалавър 110
лятна редовна 20.5.2024 г. 16.00 З 3035 (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 20.5.2024 г. 18.00 З 3035 (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 10.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 10.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 11.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 11.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 11.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 12.00 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 13.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 13.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 9.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 9.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2024 г. 9.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
лятна редовна 27.5.2024 г. 18.00 З 3031 (карта) Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 1.6.2024 г. 10.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 1.6.2024 г. 10.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 1.6.2024 г. 10.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 3.6.2024 г. 14.00 110К (карта) Спецсеминар по счетоводство и анализ в нефинансовия сектор Счетоводство редовно бакалавър 110
лятна поправителна 3.6.2024 г. 16.00 110К (карта) Магистърски семинар по счетоводство в нефинансовия сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 3.6.2024 г. 18.00 110К (карта) Креативно счетоводство и финансови измами Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 5.6.2024 г. 18.00 З 3032 (карта) Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2024 г. 17.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2024 г. 17.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2024 г. 17.00 (карта) Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 10.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 10.00 (карта) Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 11.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 11.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 11.00 (карта) Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 12.00 (карта) Основи на счетоводството Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 13.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 13.00 (карта) Корпоративно счетоводство Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 9.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 9.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2024 г. 9.00 (карта) Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48