Декан
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 14.00 4005 Маркетингови изследвания Прогнозиране и планиране бакалаври редовно 186 18600
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 14.00 4005 Маркетингови изследвания Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2030 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 230 Марк.изсл.
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2030 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 231 Марк.изсл.
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 2030 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 232 Марк.изсл.
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 16.45 П036 Маркетингови изследвания Маркетинг бакалаври дистанционно 910 91000
Онлайн занятие » У 22.3.2020 г. 12.30 - 20.15 П036 Маркетингови изследвания Маркетинг бакалаври дистанционно 910 9015
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 2067 Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2067 Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 2067 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 17.30 3063 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 17.30 3063 Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 17.30 3063 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 17.30 3063 Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. - 1.3.2020 г. 9.00 - 17.30 3063 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. - 1.3.2020 г. 9.00 - 17.30 3063 Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 2.5.2020 г. - 3.5.2020 г. 9.00 - 15.00 2067 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 2.5.2020 г. - 3.5.2020 г. 9.00 - 15.00 2067 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. - 10.5.2020 г. 9.00 - 15.00 2067 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. - 10.5.2020 г. 9.00 - 15.00 2067 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 16.5.2020 г. 9.00 - 16.45 2067 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 17.5.2020 г. 9.00 - 12.15 2067 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800