Декан
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 23.11.2019 г. - 24.11.2019 г. 9.00 - 16.45 2056 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 14.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 2056 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 14.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 2056 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л понеделник 17.45 - 21.00 2067 Маркетингови изследвания Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л вторник 17.45 - 21.00 2067 Бранд изследвания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2067 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 17.45 - 21.00 2067 Интернет маркетингови изследвания Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л събота [от 5.10.2019 г. до 5.10.2019 г.] 9.00 - 10.30 3008 Управление на рекламна кампания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л събота [от 5.10.2019 г. до 5.10.2019 г.] 9.00 - 10.30 3008 Управление на рекламната кампания Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 4005 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 4005 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л понеделник 16.00 - 17.30 4007 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 15.45 5008 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 1.12.2019 г. 9.00 - 11.30 5008 Потребителско поведение Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 21.12.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 910 91000
У 22.12.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 910 9015