Декан
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 14.12.2019 г. - 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 3032 Рекламни изследвания Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л понеделник 16.00 - 17.30 4007 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Л 26.10.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 910 91000
У 27.10.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Потребителско поведение Маркетинг бакалаври дистанционно 910 9015