Декан
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 12.30 - 14.00 4005 Маркетингови изследвания Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Л четвъртък 12.30 - 14.00 4005 Маркетингови изследвания Прогнозиране и планиране бакалаври редовно 186 18600
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2030 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 230 Марк.изсл.
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2030 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 231 Марк.изсл.
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2030 Маркетингови изследвания Администрация и управление бакалаври редовно 232 Марк.изсл.