Спас Богданов Ставрев

Доц. д-р Спас Богданов Ставрев

Служебен E-mail: stavrevspas@unwe.bg
Личен E-mail: stavrevspas@hotmail.com
Телефон: (02) 960 90 74
Кабинет: 2
Консултации: Вторник: 11.00-12.30 часа;Сряда: 17.30-19.00 часа

Индивидуална_Оценка


Нормативна_Таблица_Мъже_Уебсайт


Нормативна_Таблица_Жени_Уебсайт


Година: 2012 - ДругоПодготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)


Работно наименование: РАЗВИТИЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА СТУДЕНТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ВУЗОВЕ”


Период на осъществяване /в години / : 3


Дата: 01.07.2011


Забележка:Година: 2012 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Спас Ставрев


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Сравнение на необходимите двигателни качества и психологически характеристики от различни икономически професии


Име на списание/издателство: Спорт и наука


Място на публикуване: 5


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 45-52


Забележка:Година: 2012 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2012 - Проява / ДейностПредварителна подготовка на спортно мероприятие със студенти,преподаватели,служители


Забележка:


Брой: 2Година: 2012 - Проява / ДейностПровеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири


Забележка:


Брой: 2Година: 2012 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Спас Ставрев/Владимир Цветков


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Двигателни качества и психологически характеристики, необходими за практикуване на икономически професии


Име на списание/издателство: Спорт и наука


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 50


Брой страници от-до: 109-116


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2011 - ДругоПредварителна подготовка за участие в състезание


Забележка:


Брой: 4Година: 2011 - ДругоПредварителна подготовка за участие в състезание


Забележка: Тунир на СУ


Брой: 4Година: 2011 - ДругоПровеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири


Забележка: Спортен празник, Тенис на маса турнир,Купа на ректора тенис корт


Брой: 3Година: 2011 - ДругоПодготовка на международни турнири


Забележка: Еврпопейско първенство по баскетбол


Брой: 1Година: 2011 - ДругоУчастие в международни турнири (на ден)


Забележка: Европпейско първенство по баскетбол-Познан, Полша


Брой: 12Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 1


Място на провеждане: УНСС


Организатор: катедра "Физическо възпитание и спорт"


Автор/и: Спас Ставрев, Владимир Цветков


Процент участие в съавторство: 50


Брой страници от-до: 6


Дата на провеждане: 19.11.2010


Дата на публикуване: 01.05.2011


Наименование на научния форум: международна научна конференция


Тема: Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във Висшите училища


Забележка:Година: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка: интернетГодина: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка: литературни източнициГодина: 2010 - Проект / ПрограмаРъководство на университетски проект (бр. проекти)


Номер : нид 21.03.нп-2/2010


Наименование: международна научна конференция


Ръководител: Спас Ставрев


Колектив: катедра "Физическо възпитание и спорт"


Описание: научна проява


Начало: 19.12.2009


Край: 19.11.2010


Забележка:Година: 2010 - ДругоПредварителна подготовка на спортно мероприятие със студенти,преподаватели,служители


Забележка: турнир за Купата на ректора-тенисГодина: 2010 - ДругоПредварителна организация за провеждане на спортни лагери


Забележка: Спортен празникГодина: 2010 - ДругоПодготовка на международни турнири


Забележка: Европейско университетско първенство