Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научен секретар
Катедра "Икономика на търговията"
Научни интереси: бизнес планиране; прогнозиране; анализ; финансов мениджмънт; управление на стоковите запаси и оборотен капитал, управление на разходите по обръщение