Силвия Цветкова Терезова

Доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 601
Кабинет: 2126
Консултации: Онлайн консултации: Сряда 14.00-16.00
Научни интереси: бизнес планиране; прогнозиране; анализ; финансов мениджмънт; управление на стоковите запаси и оборотен капитал, управление на разходите по обръщение