Силвия Цветкова Терезова

Доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 601
Кабинет: 2126
Консултации: Онлайн консултации: Сряда 14.00-16.00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 14.00 311К (карта) Планиране на търговската дейност Икономика на търговията редовно бакалавър 167
лятна редовна 20.5.2024 г. 16.00 311К (карта) Асортиментна политика на търговската фирма Търговия - 2 сем. редовно магистър 58