Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научен секретар
Катедра "Икономика на търговията"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 28.5.2020 г. 12.00 - Планиране на търговската дейност Икономика на търговията редовно бакалавър 178
Онлайн изпит » лятна редовна 28.5.2020 г. 16.00 - Асортиментна политика на търговската фирма Икономика на търговията - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна редовна 3.6.2020 г. 16.00 - Приложение на математическите методи в търговията Икономика на търговията - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 12.00 - Търговия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 196
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 12.00 - Търговия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 12.00 - Търговия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 198
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2020 г. 16.00 - Асортиментна политика на търговската фирма Икономика на търговията - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна поправителна 9.6.2020 г. 16.00 - Приложение на математическите методи в търговията Икономика на търговията - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 9.00 - Планиране на търговската дейност Икономика на търговията редовно бакалавър 178
Онлайн изпит » лятна поправителна 19.6.2020 г. 13.00 - Търговия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 196
Онлайн изпит » лятна поправителна 19.6.2020 г. 13.00 - Търговия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » лятна поправителна 19.6.2020 г. 13.00 - Търговия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 198