Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на търговията"
Силвия Цветкова Терезова

Доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Служебен E-mail: sterezova@unwe.bg
Личен E-mail: silvia_terezova@mail.bg
Телефон: (02) 8195 601
Кабинет: 2126
Консултации: понеделник 17.30 - 19.30четвъртък 16.00 - 18.00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 12.9.2022 г. 11.00 2124 (карта) Асортиментна политика на търговската фирма Търговия - 2 сем редовно магистър 58
Онлайн изпит » годишна поправителна 12.9.2022 г. 18.00 (карта) Асортиментна политика на търговски вериги Управление на търговски вериги - 2 сем. дистанционно магистър 58
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 2124 (карта) Анализ и планиране на търговската дейност Търговия - 2 сем редовно магистър 58