Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда 10.30-12.30 часа четвъртък 10.00-12.00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 3072 Пресжурналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 513 ПрЖ
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 3072 Пресжурналистика Медия икономика бакалаври редовно 514 ПрЖ
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 12.15 4052 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 515 Теор.и практ.на Т
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 12.15 4052 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 516 Теор.и практ.на Т
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. - 22.3.2020 г. 9.00 - 16.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. - 29.3.2020 г. 9.00 - 16345 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. 9.00 - 16.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800