Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.45 3008 Теория на медиите Общ. комуникации и информ. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 511 ТМ
Л понеделник 12.30 - 15.45 3008 Теория на медиите Общ. комуникации и информ. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 512 ТМ
У вторник 10.45 - 12.15 1084 Теория и практика на текста Общ. комуникации и информ. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 509 5023
Л вторник 14.15 - 15.45 3006 Теория и практика на текста Общ. комуникации и информ. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 509 50900
У сряда 10.45 - 12.15 2029 Теория и практика на текста Общ. комуникации и информ. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 509 5022
Л сряда 12.30 - 15.45 3072 Пресжурналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 507 ПрЖ
Л сряда 12.30 - 15.45 3072 Пресжурналистика Медия икономика бакалаври редовно 508 ПрЖ
Л 25.2.2017 г. - 26.2.2017 г. 9.00 - 17.30 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 4.3.2017 г. 9.00 - 17.30 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 5.3.2017 г. 12.30 - 17.30 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 22.4.2017 г. 9.00 - 16.45 3072 Практикум - икономически медиа текстове и анализи Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 23.4.2017 г. 11.00 - 18.45 3072 Практикум - икономически медиа текстове и анализи Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 29.4.2017 г. 9.00 - 16.45 ИСК309 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 30.4.2017 г. 9.00 - 16.45 3072 Практикум - икономически медиа текстове и анализи Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800