Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: понеделник 12.00-14.00 часа сряда 10.30-12.30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.45 4052 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 513 ТПТ
Л понеделник 12.30 - 15.45 4052 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 514 ТПТ
Л вторник 10.45 - 14.00 3072 Пресжурналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 511 ПрЖ
Л вторник 10.45 - 14.00 3072 Пресжурналистика Медия икономика бакалаври редовно 512 ПрЖ
Л вторник 14.15 - 15.45 3006 Основи на комуникациите Икономика на търговията бакалаври редовно 178 17800
Л 11.5.2019 г. - 12.5.2019 г. 10.00 - 17.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 18.5.2019 г. - 19.5.2019 г. 10.00 - 17.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 25.5.2019 г. 10.00 - 17.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800