Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда 11.30-13.30 часа четвъртък 12-14 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 10.30 П038 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 511 51100
Л понеделник 10.45 - 12.15 2023 Основи на комуникациите Икономика на търговията бакалаври редовно 168 16800
У вторник 12.30 - 14.00 1082 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 511 5027
У вторник 14.15 - 15.45 3073 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 511 5026
Л сряда 08.00 - 11.15 3072 Пресжурналистика Медии и журналистика бакалаври редовно 509 ПрЖ
Л сряда 08.00 - 11.15 3072 Пресжурналистика Медия икономика бакалаври редовно 510 ПрЖ
Л 10.3.2018 г. - 11.3.2018 г. 9.00 - 16.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 17.3.2018 г. - 18.3.2018 г. 9.00 - 16.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 24.3.2018 г. 9.00 - 16.45 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800