Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Понеделник - 14.05-16.05 ч.; Сряда - 10.00-12.00 ч.
Научни интереси: социология на семейството, социология на личността, социология на жената, социология на конфликтите