Тодорка Димова Кинева

Доц. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 444
Кабинет: 2106
Консултации: Понеделник - 12.30-14.30 ч. Четвъртък - 12.30-13.30 ч.; 17.30-18.30 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 11.00 З 3034 (карта) Фирмена култура Социология редовно бакалавър 400
лятна редовна 20.5.2024 г. 11.00 З 3034 (карта) Фирмена култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 400
лятна редовна 20.5.2024 г. 9.00 Е 3063 (карта) Социология на личността Социология редовно бакалавър 401
лятна редовна 23.5.2024 г. 9.00 З 3035 (карта) Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 412
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 Ж 2093 (карта) Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 412
лятна поправителна 3.6.2024 г. 9.00 З 3031 (карта) Социология на личността Социология редовно бакалавър 401
лятна поправителна 9.6.2024 г. 10.00 E 2109 (карта) Фирмена култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 400
лятна поправителна 9.6.2024 г. 10.00 E 2109 (карта) Фирмена култура Социология редовно бакалавър 400
годишна поправителна 11.6.2024 г. 11.00 E 2111 (карта) Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 11.6.2024 г. 11.00 Е 2111 (карта) Рисково общество и социални трансформации Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 13.6.2024 г. 11.00 Ж 2093 (карта) Фирмена култура Социология редовно бакалавър 400
годишна поправителна 13.6.2024 г. 11.00 Ж 2093 (карта) Фирмена култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 400
годишна поправителна 13.6.2024 г. 11.00 Ж 2093 (карта) Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 412
годишна поправителна 14.6.2024 г. 14.00 Ж 2092 (карта) Социология на личността Социология редовно бакалавър 401