Тодорка Димова Кинева

Доц. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 444
Кабинет: 2106
Консултации: Понеделник - 12.30-14.30 ч. Четвъртък - 12.30-13.30 ч.; 17.30-18.30 ч.
Научни интереси: социология на семейството, социология на личността, социология на жената, социология на конфликтите