Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Сряда - 15.00-17.00 ч. в кабинет 2106; Четвъртък - онлайн - 14.00-16.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 3009 Социология на личността Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 411 41100
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Макроикономика бакалаври редовно 190 19000
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Социология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Политическа икономия бакалаври редовно 190 19000
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Икономика бакалаври редовно 190 19000
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 16.45 2100 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 40900