Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Понеделник - 12.15-14.15 ч. Четвъртък - 10.30-12.30 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 12.30 - 14.00 П046 Социология на конфликтите Социология бакалаври редовно 407 4015
Л четвъртък 12.30 - 15.00 2092 Социология на семейството Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 409 40900