Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Понеделник - 14.05-16.05 ч.; Сряда - 10.00-12.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.45 4041 Социология на личността Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 412 41200
Л сряда 10.45 - 14.00 2030 Икономическа социология Застраховане и социално дело бакалаври редовно 171 17100
Л сряда 10.45 - 14.00 2030 Икономическа социология Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 171 17100
Л петък 09.50 - 12.20 3034 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология бакалаври редовно 410 41000
Л петък 12.30 - 15.45 3049 Социална политика Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 140 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3049 Социална политика Макроикономика бакалаври редовно 140 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3049 Социална политика Социология бакалаври редовно 411 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3049 Социална политика Политическа икономия бакалаври редовно 140 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3049 Социална политика Икономика бакалаври редовно 140 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3049 Социална политика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 411 СП
Л 9.10.2021 г. - 10.10.2021 г. 9.00 - 17.30 5006 Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 9.10.2021 г. - 10.10.2021 г. 9.00 - 17.30 5006 Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 13.30 - 17.30 5006 Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 17.30 5006 Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 20.11.2021 г. 9.00 - 13.15 5006 Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 20.11.2021 г. 9.00 - 13.15 5006 Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800