Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Вторник- 12.30-13.00 ч.; 13.30-16.00 ч. Петък - 8.30-09.30 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 3031 Социология на личността Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 410 41000
Л петък 09.45 - 12.15 2093 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология бакалаври редовно 408 40800
Л петък 12.30 - 15.45 3035 Социална политика Икономика бакалаври редовно 180 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3035 Социална политика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3035 Социална политика Макроикономика бакалаври редовно 180 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3035 Социална политика Политическа икономия бакалаври редовно 180 СП