Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Сряда - 14.00-16.00 ч. Петък - 14.00-16.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 3039 Социология на семейството Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » У петък 12.30 - 14.00 3050 Социология на конфликтите Социология бакалаври редовно 408 4017