Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Вторник - 10.20-12.20 ч.; Сряда - 14.10-16.10 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.45 - 12.15 3034 (карта) Социология на конфликтите Икономическа социология и психология бакалаври редовно 411 41100
Л вторник 09.00 - 12.15 209К (карта) Социология на личността Социология бакалаври редовно 400 40000
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2111 (карта) Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 22.10.2022 г. - 23.10.2022 г. 9.00 - 17.30 4004 (карта) Рисково общество и социални трансформации Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 29.10.2022 г. - 30.10.2022 г. 9.00 - 17.30 4004 (карта) Рисково общество и социални трансформации Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 3.12.2022 г. - 4.12.2022 г. 9.00 - 17.30 4004 (карта) Рисково общество и социални трансформации Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800