Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Вторник- 12.30-13.00 ч.; 13.30-16.00 ч. Петък - 8.30-09.30 ч.
Часове за консултации: Вторник- 12.30-13.00 ч.; 13.30-16.00 ч. Петък - 8.30-09.30 ч.