Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Сряда - 15.00-17.00 ч. в кабинет 2106; Четвъртък - онлайн - 14.00-16.00 ч.
Часове за консултации: Сряда - 15.00-17.00 ч. в кабинет 2106; Четвъртък - онлайн - 14.00-16.00 ч.