Заместник-ректор
по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики
Цветана Александрова Стоянова

Проф. д-р Цветана Александрова Стоянова

Служебен E-mail: tsvetana_stoyanova@unwe.bg
Телефон: (02) 962 34 73; (02) 8195 406
Кабинет: 1020
Консултации: Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч. в каб. 1021 и онлайн в Teams
Научни интереси: стратегическо управление, управление на знанията, стратегическо управление на човешките ресурси