Цветана Александрова Стоянова

Проф. д-р Цветана Александрова Стоянова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 962 34 73; (02) 8195 406
Кабинет: 1021
Консултации: Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч. в каб. 1021

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 27.5.2024 г. 16.00 Е 2110 (карта) Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 27.5.2024 г. 9.00 В 2006 (карта) Стратегическо управление Бизнес администрация редовно бакалавър 205
лятна редовна 29.5.2024 г. 11.00 203К (карта) Стратегии за е-бизнес Бизнес администрация редовно бакалавър 205
лятна редовна 29.5.2024 г. 11.00 203К (карта) Стратегии за е-бизнес Публична администрация редовно бакалавър 206
лятна редовна 29.5.2024 г. 11.00 203К (карта) Стратегии за е-бизнес Регионално развитие редовно бакалавър 206
лятна редовна 29.5.2024 г. 9.00 409К (карта) Стратегически мениджмънт Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
лятна редовна 30.5.2024 г. 16.00 В 2019 (карта) Лидерство Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 30.5.2024 г. 16.00 В 2019 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 30.5.2024 г. 16.00 В 2019 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 31.5.2024 г. 11.00 303К (карта) Основи на управлението Счетоводство редовно бакалавър 117
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2024 г. 17.00 (карта) Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2024 г. 18.00 (карта) Лидерство Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2024 г. 18.00 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2024 г. 18.00 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2024 г. 19.00 (карта) Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
лятна редовна 31.5.2024 г. 9.00 303К (карта) Основи на управлението Финанси редовно бакалавър 116
лятна поправителна 4.6.2024 г. 16.00 З 3037 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 4.6.2024 г. 16.00 З 3037 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 4.6.2024 г. 16.00 З 3037 (карта) Лидерство Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 4.6.2024 г. 9.00 В 2006 (карта) Стратегическо управление Бизнес администрация редовно бакалавър 205
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 В 2006 (карта) Стратегии за е-бизнес Бизнес администрация редовно бакалавър 205
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 В 2006 (карта) Стратегии за е-бизнес Публична администрация редовно бакалавър 206
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 В 2006 (карта) Стратегии за е-бизнес Регионално развитие редовно бакалавър 206
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 В 2006 (карта) Основи на управлението Финанси редовно бакалавър 116
лятна поправителна 5.6.2024 г. 11.00 В 2006 (карта) Основи на управлението Счетоводство редовно бакалавър 117
лятна поправителна 6.6.2024 г. 16.00 Ж 2094 (карта) Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2024 г. 17.00 (карта) Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2024 г. 18.00 (карта) Лидерство Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2024 г. 18.00 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2024 г. 18.00 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2024 г. 19.00 (карта) Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
лятна поправителна 7.6.2024 г. 9.00 А 5007 (карта) Стратегически мениджмънт Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език редовно бакалавър 136