Цветана Александрова Стоянова

Проф. д-р Цветана Александрова Стоянова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 962 34 73; (02) 8195 406
Кабинет: 1021
Консултации: Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч. в каб. 1021

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.45 В 2006 (карта) Основи на управлението Счетоводство бакалаври редовно 117 11700
Л понеделник 16.00 - 19.15 В 2006 (карта) Основи на управлението Финанси бакалаври редовно 116 11600
Л вторник 10.45 - 14.00 В 2006 (карта) Стратегическо управление Бизнес администрация бакалаври редовно 205 20500
Л вторник 14.15 - 17.30 В 2006 (карта) Стратегии за е-бизнес Публична администрация бакалаври редовно 206 Страт.Е-бизнес
Л вторник 14.15 - 17.30 В 2006 (карта) Стратегии за е-бизнес Регионално развитие бакалаври редовно 206 Страт.Е-бизнес
Л вторник 14.15 - 17.30 В 2006 (карта) Стратегии за е-бизнес Бизнес администрация бакалаври редовно 205 Страт.Е-бизнес
Онлайн занятие » Л сряда [от 31.1.2024 г. до 17.4.2024 г.]
10.4.2024 г. онлайн занятие
17.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3007)
17.45 - 21.00 А 3007 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда [от 31.1.2024 г. до 17.4.2024 г.]
10.4.2024 г. онлайн занятие
17.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3007)
17.45 - 21.00 А 3007 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда [от 24.4.2024 г. до 24.4.2024 г.]
24.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3007)
17.45 - 19.15 А 3007 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда [от 24.4.2024 г. до 24.4.2024 г.]
24.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3007)
17.45 - 19.15 А 3007 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 14.15 - 17.30 Е 3060 (карта) Стратегически мениджмънт Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л петък 17.45 - 21.00 З 2058 (карта) Лидерство Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 3.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 3.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Лидерство Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 10.2.2024 г. - 11.2.2024 г. 9.00 - 17.30 З 1058 (карта) Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 17.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Лидерство Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800